Camerasystemen

Camerasystemen leveren een belangrijke meerwaarde bij het creëren van een veilige omgeving.

Zichtbare camerasystemen dragen bij aan een preventieve werking. Correctief handelen wordt aanzienlijk eenvoudiger door de beschikbaarheid van duidelijke beelden. Wij stemmen het type camerasysteem af op uw omstandigheden. Zo kan in een retailomgeving een eenvoudig systeem met enkele camera’s volstaan. Door op afstand in te loggen heeft u  toegang tot de gewenste beelden en 24/7 zicht op al hetgeen plaatsvindt.